نام شهید محمدابراهیم
نام خانوادگی حسن آبادی
نام پدر اسماعیل
تاریخ تولد 1347/1/1
شغل کارگر نیروگاه برق
متاهل خیر
تعداد فرزند 0
تحصیلات راهنمایی
شهید حسین آبادی
محدوده تهرانملاردمرکزیملارد
محل تولد خراسان رضوینیشابورمرکزینیشابور
محل سکونت تهرانملاردمرکزیملارد
محل شهادت تهرانشهریارمرکزیشهریار
محل مزار مطهر شهید تهرانملاردمرکزیملارد
تاریخ شهادت 1368/2/2
یگان خدمتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
مسئولیت سرباز وظیفه سپاه
نحوه شهادت

تصادف در حین انجام ماموریت

خاطره شهید محمد ابراهیم حسین آبادی (راوی : مادر شهید)

یازده سالش بود که ما در ملارد زندگی میکردیم . آن موقع آب نداشتیم ،میرفت با موتور برای مردم آب می آورد وقتی برف زیاد میبارید و راه مردم بسته می شد ، راه را باز میکرد

خاطره شهید محمدابراهیم حسن آبادی (راوی : مادر شهید)

یازده سالش بود که ما در ملارد زندگی میکردیم . آن موقع آب نداشتیم ،میرفت با موتور برای مردم آب می آورد وقتی برف زیاد میبارید و راه مردم بسته می شد ، راه را باز میکرد .

JoomShaper