نام شهید عباس
نام خانوادگی جهان دیده
نام پدر حسن
تاریخ تولد 1346/1/1
شغل محصل
متاهل خیر
تعداد فرزند 0
تحصیلات دیپلم
محدوده تهرانملارد
محل تولد تهرانتهران
محل سکونت تهرانملاردمرکزیمارلیک
محل شهادت * خاک عراقفاو
محل مزار مطهر شهید تهرانتهرانمرکزی
تاریخ شهادت 1364/12/12
یگان خدمتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
عملیات والفجر 8
مسئولیت بیسیم چی
نحوه شهادت

اصابت خمپاره 

JoomShaper