نام شهید تیر ماه
نام خانوادگی نوری
نام پدر بابا
تاریخ تولد 33/1/1
شغل آزاد
متاهل بله
تعداد فرزند 2
تحصیلات ابتدایی
محدوده تهرانملارد
محل تولد آذر بایجان شرقیهشترود
محل سکونت تهرانملاردمرکزیمارلیک
محل شهادت خوزستاندشت آزادگانمرکزیفکه
محل مزار مطهر شهید جاوید الاثر**
تاریخ شهادت 59/11/1
یگان خدمتی بسیج
مسئولیت دیده بان
نحوه شهادت

همچنان جاوید الاثر (اطلاع ندارد)

شهید نوری

شهید جاویدالاثر نعمت تیرماه نوری سال 1333 در خانواده ای متدین در شهرستان هشترود از توابع تبریز ، قدم به عرصه گیتی نهاد. ایشان فرزند ارشد خانواده بود. دوران خوش و خاطره انگیز کودکی و نوجوانی را در دامان پر مهر خانواده سپری کرد و از همان دوران همانند پدر برای کمک خرج خانواده ، به امرار معاش پرداخت. سال 1356 خدمت سربازیش به اتمام رسید و یک سال بعد ، به امر مقدس ازدواج مبادرت ورزید و صاحب 2 فرزند پسر گردید. روحیه ی شهادت طلبی و میهن دوستی در او ، باعث شد که در نخستین روزهای جنگ ، برای دفاع از آرمانهای انقلاب و پاسداشت از حریم میهن ، داوطلبانه به جبهه های حق علیه باطل بشتابد و عاقبت در بهمن ماه 1359 در یک شبیخون توسط مزدوران بعثی ، به درجه رفیع شهادت نائل و به پاس مجاهدت موثر و خالصانه اش ، منزلتی رفیع و سزاوار یافت و جاویدالاثر گشت.

شهید نوری

شهید جاویدالاثر نعمت تیرماه نوری سال 1333 در خانواده ای متدین در شهرستان هشترود از توابع تبریز ، قدم به عرصه گیتی نهاد. ایشان فرزند ارشد خانواده بود. دوران خوش و خاطره انگیز کودکی و نوجوانی را در دامان پر مهر خانواده سپری کرد و از همان دوران همانند پدر برای کمک خرج خانواده ، به امرار معاش پرداخت. سال 1356 خدمت سربازیش به اتمام رسید و یک سال بعد ، به امر مقدس ازدواج مبادرت ورزید و صاحب 2 فرزند پسر گردید. روحیه ی شهادت طلبی و میهن دوستی در او ، باعث شد که در نخستین روزهای جنگ ، برای دفاع از آرمانهای انقلاب و پاسداشت از حریم میهن ، داوطلبانه به جبهه های حق علیه باطل بشتابد و عاقبت در بهمن ماه 1359 در یک شبیخون توسط مزدوران بعثی ، به درجه رفیع شهادت نائل و به پاس مجاهدت موثر و خالصانه اش ، منزلتی رفیع و سزاوار یافت و جاویدالاثر گشت.

شهید نوری (راوی : خواهر وبرادر شهید )

ایشان نسبت به پدر و مادر و همسر ، محبت و مهربانی نثار می کرد و از حسن خلق برخوردار بود. مسئولیت زندگی بر عهده ی ایشان بود. خیلی به پدر و مادر کمک می کرد و از همان دوران کودکی کمک خرج خانواده بود.

JoomShaper