نام شهید علی
نام خانوادگی جارویی
نام پدر محمد علی
تاریخ تولد 1347/1/1
شغل نا مشخص
متاهل خیر
تعداد فرزند 0
تحصیلات وارد نشده
محدوده تهرانملارد
محل تولد نامشخصنامشخص
محل سکونت تهرانشهریار
محل شهادت کردستانسقز
محل مزار مطهر شهید تهرانملاردصفادشتبی بی سکینه
تاریخ شهادت 1365/7/13
یگان خدمتی ثبت نشده
مسئولیت ثبت نشده
نحوه شهادت

نا مشخص

JoomShaper