نام شهید محمود
نام خانوادگی شجاعی
نام پدر حشمت الله
تاریخ تولد 1349/6/31
شغل پاسدار بسیجی
متاهل بله
تعداد فرزند 0
تحصیلات دیپلم
محدوده تهرانملارد
محل تولد لرستانبروجرد
محل سکونت البرزکرج
محل شهادت تهرانملارد
محل مزار مطهر شهید تهرانملاردمرکزیملارد
تاریخ شهادت 1390/8/21
یگان خدمتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
مسئولیت انباردار
نحوه شهادت

انفجار در پادگان شهید مدرس

خاطره شهید محمود شجاعی (راوی : دوست شهید یونس قارلقی)
ما در قسمت خودمان هر هفته پول جمع میکردیم و بعضی از روزها که کارمان کمتر بود عصرانه درست می کردیم، محمود به من گفت هر وقت عصرانه داشتید به من خبر بده تا بیایم . من هم قبل از عصرانهخبر میدادم و محمود سر بزنگاه پیدایش میشد . بچه های قسمت همه حیران مانده بودند که محمود از کجا خبر دار میشود و کم کم همه به این نتیجه رسیدند که کسی محمود را خبر میکند ، من هم خودم را به بی خبری زده بودم و زمانیکه محمود را می دیدم با هم از این موضوع میگفتیم و میخندیدم . یادش بخیر محمود خیلی شوخ و سرزنده بود
خاطره شهید محمود شجاعی (راوی : دوست شهید یونس قارلقی)
محمود در حالیکه از لحاظ سن و سال از ما بزرگتر بود ولی همیشه همپای ما در تمام بازیها و شوخی ها حضور داشت ، محمود که انبار دار پادگان بود و معمولا گذر ما هر روز به آنجا می افتاد ، هر وقت پیش او میرفتیم مشغول شوخی و خنده می شدیم و معمولا دیر به محل کار میرسیدیم ، مسئول ما هم که فهمیده بود جریان از چه قرار است قبل از راهی شدن من ، میگفت آنجا با محمود گرم شوخی نشی ها. کارت را زود انجام بده و برگرد . ولی مگر ممکن بود سراغ محمود بروی و نخندی وجود محمود سراسر از روحیه و شادی بود
JoomShaper