نام شهید قهرمان
نام خانوادگی آدیگذرلی
نام پدر رسول
تاریخ تولد 1345/1/1
شغل کشاورز
متاهل خیر
تعداد فرزند 0
تحصیلات ابتدایی
محدوده تهرانملارد
محل تولد آذر بایجان شرقیسراب
محل سکونت تهرانملاردمرکزیسرآسیاب
محل شهادت آذر بایجان غربیپیرانشهر
محل مزار مطهر شهید آذر بایجان شرقیسراب
تاریخ شهادت 1365/4/28
یگان خدمتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
مسئولیت تیر بارچی
نحوه شهادت

اصابت تیر به سر

نامه شهید قهرمان آدیگذرلی ( تاریخ نامه : 1365/1/2)

یک روز که نشسته بودیم یکی آمد و گفت که چند دموکرات آمده اند و ما را اذیت می کنند. فرمانده به تمامی پایگاه آماده باش داد و ما به طرف روستا رفتیم و آنجا را محاصره کردیم و چند نفر از دموکرات ها را اسیر و به پایگاه آوردیم

خاطره شهید قهرمان آدیگذرلی (راوی : ....)
آن شهید خیلی مهربان ، شجاع و دلسوز بود. به کوچکتر از خود خیلی احترام می گذاشت. بچه های کوچک را دور هم جمع می کرد و برایشان نوحه می خواند و سینه زنی می کردند و اهل ورزش هم بودند.
JoomShaper