نام شهید مهدی
نام خانوادگی چراغی
نام پدر محمد رضا
تاریخ تولد 1346/1/1
شغل نا مشخص
متاهل خیر
تعداد فرزند 0
تحصیلات وارد نشده
محدوده تهرانملاردمرکزیملارد
محل تولد تهرانملاردمرکزیملارد
محل سکونت تهرانملاردمرکزیملارد
محل شهادت * خاک عراقفاو
محل مزار مطهر شهید تهرانملاردمرکزیملارد
تاریخ شهادت 1366/1/1
یگان خدمتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران
مسئولیت رزمنده عادی
JoomShaper