نام عملیات
والفجر 3
رمز عملیات
 یا الله یا الله یا الله
تاریخ عملیات
1362/5/7
منطقه عملیات
شهرهای مرزی مهران – جبهه میانی جنگ   در منطقه دشت مهران،
نیروهای عمل کننده
ارتش هوابرد
درصد موفقیت
100
وسعت منطقه آزاد شده
0
مناطق تحت تصرف دشمن
مراحل عملیات
اهداف
آزادسازی شهر مهران از زیر دید و تیر دشمن. ایجاد سهولت در برقراری ارتباط شهرهای دهلران – مهران و نیز ایلام – مهران. تحمیل خطوط پدافند به دشمن و کشاندن او از ارتفاعات به دشت.
طراحان عملیات
مشترک ( ارتش و سپاه )
تعداد هواپیماهای منهدم شده
0
تعداد تانکهای منهدم شده
200
تعداد خودروهای منهدم شده
300
تعداد هلی کوپترهای منهدم شده
6
تعداد کشته و زخمی
10000
تعداد اسرا
509
تعداد هواپیماهای غنیمت گرفته شده
0
تعداد تانکهای غنیمت گرفته شده
0
تعداد خودروهای غنیمت گرفته شده
0
تعداد هلی کوپترهای غنیمت گرفته شده
0
اماکن آزاد شده
آزادسازی دو جاده ایلام – مهران – دهلران. آزادسازی ارتفاعات زالوآب و نمه کلان بو. آزادسازی دشت مهران. برقراری ارتباط جبهه های میانی و جنوبی از طریق دو جاده فوق الذکر.
شرح عملیات
عملیات در ساعت 23 مورخ 7/5/1362 با رمز یا الله آغاز شد. در محور شمالی عملیات، ارتفاعات نمه کلان بو- به غیر از ارتفاع 270 معروف به کله قندی – تصرف و تأمین شد و ارتفاعات زالوآب به همراه ارتفاع 270 به محاصره درآمد. در محور میانی (دشت مهران)، رزمندگان خودی با پشت سر گذاردن جاده مهران – ایلام، از پاسگاه دوراجی تا فرخ آباد را تأمین کردند. در محور جنوبی، به رغم موفقیت های چشمگیر اولیه، از آن جا که فرصت لازم برای احداث خاکریز از یال قلاویزان به سمت فیروزآباد و از آن جا به فرخ آباد به دست نیامد، تصرف اهداف این محور در مرحله اول عملیات کامل نگردید؛ لیکن در مرحله بعد این نقیصه مرتفع شد. به این ترتیب، تنها محوری که تصرف اهداف موجود در آن ناتمام مانده بود، محور شمالی بود. نیروهای دشمن که در ارتفاعات زالوآب و کله قندی در محاصره بودند، یازده شبانه روز مقاومت کردند، دشمن تلاش فراوانی می کرد تا به هر نحو ممکن این ارتفاعات – به ویژه کله قندی – را از محاصره خارج کند. مضافاً به این که می کوشید خط پدافندی نیروهای ایران را در دوراجی شکسته و سپس با جناح چپ خود الحاق کند. اگرچه نیروهای خودی با مقاومت بسیار تلاش دشمن را در دوراجی و نمه کلان بو خنثی کردند، لیکن نیروهای عراقی همچنان در ارتفاعات زالوآب و کله قندی مستقر بودند. نهایتاً در سحرگاه 18/5/1362 فرمانده لشکر 27 (حاج همت) با یک گردان وارد عمل شد و مقاوت نیروهای عراقی مستقر در ارتفاع مذکور را در هم شکست.
JoomShaper