نام عملیات
ظفر1(ایذایی)
رمز عملیات
--
تاریخ عملیات
1364/3/7
منطقه عملیات
جزیره مینو
نیروهای عمل کننده
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران
درصد موفقیت
وسعت منطقه آزاد شده
0
مناطق تحت تصرف دشمن
مراحل عملیات
اهداف
انهدام بخشی از نیروهای دشمن در منطقه اروند رود
طراحان عملیات
ارتش جمهوری اسلامی ایران
تعداد هواپیماهای منهدم شده
0
تعداد تانکهای منهدم شده
0
تعداد خودروهای منهدم شده
0
تعداد هلی کوپترهای منهدم شده
0
تعداد کشته و زخمی
0
تعداد اسرا
0
تعداد هواپیماهای غنیمت گرفته شده
0
تعداد تانکهای غنیمت گرفته شده
0
تعداد خودروهای غنیمت گرفته شده
0
تعداد هلی کوپترهای غنیمت گرفته شده
0
اماکن آزاد شده
شرح عملیات
این عملیات یک روزه در جزایر مجنون با هدف انهدام بخشی از نیروهای دشمن در منطقه اروند رود در هفتم خرداد 64 انجام شد.
JoomShaper